Oud en Nieuw in Anloo

Aankondiging concert

Op zondagmiddag 14 januari 2018 om 14:30 uur staat het eerstvolgende concert gepland. Als locatie is de oudste kerk van Drenthe gekozen: de Magnuskerk in Anloo. Clarinets Unlimited geeft dan op geheel eigen wijze een nieuwjaarsconcert. Dichteres Ria Westerhuis zal voordragen uit eigen werk, met gedichten die betrekking hebben op het thema van dit concert.  Maak deze middag alvast vrij in uw agenda. De voorverkoop is gesloten maar aan de zaal zijn nog kaarten verkrijgbaar.

Muziek van vroeger en van nu

Het concert heeft als thema Oud en Nieuw, met werken uit een ver verleden èn met muziek van deze tijd. Zoals altijd wil Klarinetorkest Clarinets Unlimited weer verrassen met een origineel programma. De jaarwisseling is een tijd om terug te blikken en om vooruit te zien. 

De Magnuskerk te Anloo

Het verleden komt tot uitdrukking in de Passacaglia van Bach waarbij we kunnen horen dat muziek van weleer ook nu nog veel voor ons betekent. En ook bij de Toccata & Fuga van Buxtehude kunnen we ervaren hoe goed dit werk past in de oudste en volgens velen mooiste kerk van Drenthe. Dat een eigentijds componist ook nu nog het verleden kan laten klinken bewijst Respighi met Antiche Dansen.

Bij de overgang van oud naar nieuw kijken we terug. Cristian-Adolphe Wauters en Bart Van Kerchove, beiden uit Vlaanderen, schreven werk dat is opgedragen resp. ter nagedachtenis is aan iemand die niet meer in ons midden is. Onze eigen tijd is er een waarin alles snel verandert en daarmee ontstaat ook behoefte aan bezinning en onthaasting. Dat komt tot uitdrukking in een aantal werken van eigentijdse Nederlandse componisten zoals Bert Heikema, Martin Cornelissen en Ronald Dorenbos, met composities die alle een beweging uitdrukken: Movement, Flux, Camels in the Desert. Deze werken zijn heel gevarieerd van karakter, soms meditatief en later weer met verrassende wendingen. Dichteres Ria Westerhuis zal met een keuze uit haar poëzie haar visie op Oud en Nieuw geven. Tot slot zal uiteraard ook de bekende Radetzkymars van Strauss op dit nieuwjaarsconcert klinken.

Comments are closed.