Johan Bijen

Uiterst bedroefd zijn wij over het overlijden van onze mede-oprichter en oud-dirigent Johan Bijen. In 1990 heeft hij aan de basis gestaan van ons klarinetorkest Clarinets Unlimited. We hadden de laatste jaren weer af en toe contact; hadden in 2017 een geslaagde uitwisseling in Almelo en weten dat Johan zijn hele leven de klarinet een warm hart heeft toevertrouwd en heel veel leerlingen heeft opgeleid in het edele klarinetspel. Hij zal daarom zeer gemist worden. Wij wensen zijn familie en getrouwen veel sterkte met het verwerken van dit verlies. In het tijdschrift De Klarinet van november en december zal aandacht worden geschonken aan de verdiensten van Johan voor de klarinetwereld in Nederland.

Het bestuur van CU

Comments are closed.